[25 JUBILEE] SOFT OPENING - SUSHI TEI CAO THANG

𝕊𝕌𝕊ℍ𝕀 𝕋𝔼𝕀 ℂ𝔸𝕆 𝕋ℍ𝔸ℕ𝔾 - 𝕊𝕆𝔽𝕋 𝕆ℙ𝔼ℕ𝕀ℕ𝔾
𝟮𝟲/𝟴 - 𝟭/𝟵/𝟮𝟬𝟭𝟵

𝑴𝒖̛̀𝒏𝒈 𝑺𝒖𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒆𝒊 2̐̈5̐̈ 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 - 𝑴𝒖̛̀𝒏𝒈 Sushi Tei Vietnam𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 - 𝑺𝒖𝒔𝒉𝒊 𝑻𝒆𝒊 𝑪𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒂̆́𝒏𝒈

🎈𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝟮𝟱% 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗯𝗼̣̂ 𝗺𝗲𝗻𝘂 dành cho thành viên của Sushi Tei Vietnam
🎈𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝟭𝟱% 𝗺𝗲𝗻𝘂 cho tất cả thực khách dùng bữa tại Sushi Tei Cao Thắng trong thời gian #Soft_Opening

Đặc biệt, tặng ngay bộ voucher các món ăn #BestSellers trị giá lên đến 1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣VND cho mỗi hóa đơn từ 800,000VND

👉 Nhanh tay đặt bàn để trở thành những vị khách may mắn đầu tiên cùng chúng tôi tại Sushi Tei Cao Thắng 🏃‍♀️🏃‍♂️

𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́:
𝘊𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘪 𝘚𝘶𝘴𝘩𝘪 𝘛𝘦𝘪 𝘊𝘢𝘰 𝘛𝘩𝘢̆́𝘯𝘨
- 𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘷𝘶𝘪 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘵𝘩𝘦̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 đ𝘦̂̉ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘢́𝘱 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘶̛𝘶 đ𝘢̃𝘪
𝘊𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢́𝘱 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘶̛𝘶 đ𝘢̃𝘪 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘨𝘪𝘢́ 𝘬𝘩𝘢́𝘤

 Contact us for reservation now 

𝗦𝗨𝗦𝗛𝗜 𝗧𝗘𝗜 - 𝗔 𝗚𝗢𝗢𝗗 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗢𝗙 𝗦𝗨𝗦𝗛𝗜
📍 Outlet 1: Sushi Tei 200A Ly Tu Trong St, District 1, HCMC
📞 Phone: (028) 6284 1188 
📍 Outlet 2: Sushi Tei 26 Cao Thang St, District 3, HCMC 
📞 Phone: (028) 6673 0088
🌐 www.sushiteivietnam.com