Tin tức

[RAINY PROMOTION] SUSHI TEI FAMILY COMBO
[25 SUSHI TEI JUBILEE EVENT] MENU 25 LOẠI MENU ĐỒNG GIÁ 25,000VND MỪNG 25 NĂM THƯƠNG HIỆU
MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
[25 JUBILEE] SOFT OPENING - SUSHI TEI CAO THANG