Liên hệ

Danh sách cửa hàng

  • 200A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    Điện thoại: (028) 6284 1188
  • 26 Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    Điện thoại: (028) 6673 0088
Email liên hệ dành cho khách đoàn, công ty, đối tác:
info@sushitei.com.vn