Tin tức

COMBO ĐẶT BIỆT ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2019
SUSHI TEI RA MẮT MENU BUFFET MỚI DÀNH CHO 06 KHÁCH
SUSHI TEI CHÍNH THỨC RA MẮT MENU MÙA THU 2018