Tin tức

SUSHI TEI CHÍNH THỨC CẬP NHẬT MENU CHÍNH VỚI HƠN 300 MÓN
[RAINY PROMOTION] SUSHI TEI FAMILY COMBO
[25 SUSHI TEI JUBILEE EVENT] MENU 25 LOẠI MENU ĐỒNG GIÁ 25,000VND MỪNG 25 NĂM THƯƠNG HIỆU