Pitan Tofu

Pitan Tofu

35,000₫

Taiwan century egg on organic tofu with special century egg sauce.Đậu hũ Nhật sốt trứng bách thảo.

Taiwan century egg on organic tofu with special century egg sauce.

Đậu hũ Nhật sốt trứng bách thảo.