MENU
Delivery menu

Chi nhánh 1

200A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 6248 1188

Chi nhánh 2

26 Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 6248 1188

Thời gian nhận món và giao hàng

Thứ 2 đến Chủ Nhật, từ 11:00-21:30

Lưu ý:

- Khách hàng vui lòng đặt món qua website trước ít nhất 24 tiếng

- Khách hàng vui lòng đặt món qua website trước ít nhất 24 tiếng

- Khách hàng vui lòng đặt món qua website trước ít nhất 24 tiếng

 

Delivery
Gửi