MENU
Delivery menu: https://drive.google.com/drive/folders/1CMGZ2pCxCfApfbffFvmHHYYKdKxTsZ-x?usp=sharing

Chi nhánh 1

200A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 6248 1188

Chi nhánh 2

26 Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 6248 1188

Thời gian nhận món và giao hàng:

Thứ 2 đến Chủ Nhật, từ 11:00-21:30

Lưu ý:

- Khách hàng vui lòng đặt món qua website trước ít nhất 24 tiếng

- Trog trường hợp đặt món ngay, vui lòng liên hệ nhà hàng theo số điện thoại để được hỗ trợ

- Thời gian và phí vận chuyển tùy thuộc vào địa chỉ và đơn vị giao hàng

- Nhà hàng hỗ trợ giao hàng trực tiếp đối với hóa đơn từ 1,000,000VND và trong vòng dưới bán kính 5 km

 

 

Delivery
Gửi