Tưng bừng khai trương Sushi Tei 5 Lý Tự Trọng

Khai trương Sushi Tei 5 Lý Tự Trọng