Tin tức

SUSHI TEI 5 LÝ TỰ TRỌNG | TUYỆT ĐỈNH PHONG VỊ NHẬT
HAPPY TET 2022
[MÓN TẾT 2021] OZONI SOUP
SUSHI TEI CHÍNH THỨC CẬP NHẬT MENU CHÍNH VỚI HƠN 300 MÓN