Liên hệ


Liên hệ trực tiếp tại nhà hàng Sushi Tei Việt Nam

Chi nhánh 1

200A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 6284 1188

Chi nhánh 2

41-47 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 6673 0088


Email liên hệ dành cho khách đoàn, công ty:

info@sushitei.com.vn


Thời gian làm việc:

Thứ Hai - Chủ nhật: 11:00 - 23:00